16.6.10

Mahşerin Dört Saklısı
I.

Kayıp kentin yakınlarında duyulur sesi,
Ona gitmek, yitmektir.
Kansız ecdadların her birine küfretmektir
Saklambaç oynayan çocuğun nefesi.
Yağmurları kirletirken aklığı,
Medet umar Tanrı'dan saf "sevgi".

•••••
••••••••
•••••16altı10 | 16:20
Mercey.

Hiç yorum yok: